16.10.2018

KORU Projesi’nin restorasyon uygulaması ayağı olan Tamirevi projesi için 26 Ekim’de ikinci paydaş toplantısı düzenlenecek. Birinci paydaş toplantısı ise yine 4 Haziran’da gerçekleştirilmişti.

Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesi Urfa Korum Kurulu tarafından onaylanan projede restorasyon uygulamalarına başlamadan önce Mardin Müzesi ev sahipliğinde tüm paydaşlar bir araya gelecek. Paydaş toplantısının amacı hem süreçle ilgili tüm paydaşları bilgilendirmek hem de karar verme sürecini fikirbirliği ile ilerletmek.

KMKD, EWH ve Mardin Müzesi’nin işbiriliği ile gerçekleşecek paydaş toplantısına KUDEB, kurul üyeleri, enerji verimliliği danışmanı, malzeme danışmanı, Mardin Artuklu Üniversitesi’nden uzmanlar davet edilecek.

Tamirevi’ndeki koruma uygulamalarını en başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli kararların alınacağı paydaş toplantısının ardından Kasım ayında ise restorasyon faaliyetleri başlayacak.