KMKD Hakkında
2014 yılında kurulan Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD), Anadolu’da yaşamış tüm toplumların yaratmış oldukları kültürel varlıkların Türkiye’nin zenginliği ve bütün  insanlığın mirası olduğu anlayışı ile faaliyetlerini sürdürür. Bu coğrafyadaki bütün anıtların ve eserlerin, gelecek nesiler için korunmasının ortak sorumluluğumuz olduğuna inanır.

KMKD, kültürel mirasın değerini anlamak için gerekli olan bilgi, yetenek ve uzmanlığın gelişmesini ve korunması için gereken önlemlerin alınmasını hedefler. Halkın katılımı, öğrenme ve eğitim, koruma projeleri etrafında eğitim içerikleri geliştirme, kültürel mirasın yorumlanması ve tarihi alanların yönetimi konusunda çalışmalar yapar. Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yapıları belgeler, risk analizi raporlarını hazırlar ve bu yapıların sürdürülebilir korunmaları için faaliyet yürütür. 

KMKD, kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak için yerel ve ulusal düzeyde farkındalık yaratmayı amaçlayarak, bu alanda yetkili kişileri daha nitelikli ve kapsamlı çalışmalar yapmaya davet eder.

 

 

EWH Hakkında
Edinburgh World Heritage (EWH), Edinburgh’un UNESCO Dünya Mirası statüsünü, toplum yararına dinamik bir güç haline getirmek vizyonuna sahip olan bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. 1999 yılında Old Town Renewal Trust (Tarihi Kent Yenileme Vakfı) ile New Town Conservation Committee (Yeni Kent Koruma Komitesi) adlı iki kurumun birleşmesi ile kurulmuştur.  Misyonu, tarihi binaların korunmasını, kamusal alanda mimari dönüşümler ve insanları yaşadıkları şehrin zengin mirasına doğrudan angaje etmek gibi gerçekleştirdiği her faaliyette, kişileri kendi mirasları ile ilişkilendirmektir. Edinburgh World Heritage’in çalışma alanları koruma, eğitim ve planlama olarak üç ana başlık altında toplanmaktadır. Dünya Miras Alanı’na dair kavrayış ve farkındalık geliştirmeye yardımcı olan eğitim ve yorumlama projeleri, EWH’ın faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. Yorumlama, alanın önemli tarihi değerlerini açıklamayı ve ziyaretçileri kenti keşfetmek için özendirmeyi hedeflemektedir.
Eğitim projeleri, öğretmenler ve öğrenciler için kaynak temin etmeyi ve Dünya Mirası Alanı’nı derslerde kullanmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır.

 

 

Ekibimiz