Koruma Güz Kampı

8-16 Eylül 2019

 

Koru-tasarla-yap yaklaşımını benimseyen bu kamp, kültürel mirasın korunmasında uygulama alanına yoğunlaşır, tasarım ve inşaat geleneğinde yaparak düşünmeye odaklanır.

Güz kampı, günümüzde üniversite ve meslek yüksekokulu mezunlarının toplumdaki değişen rolü üzerine eğilir. Sürdürülebilir bir yaklaşım olan tarihi zanaatlar ve ustalığın devamlılığını ve doğru yöntemlerle korunmasını vurgular. Taşınır ve taşınmaz kültür mirasları üzerindeki bozulmaları anlayarak, özgün tasarıma ve geleneksel üretim yöntemlerine sadık kalarak onarmayı prensip olarak benimser.

Amacımız taşınabilir ve taşınmaz kültürel mirasın korunmasına dair alternatif bir öğretme, öğrenme, tasarlama, çözüm bulma ve yorumlama yöntemi sunmak.

 

Koruma Güz Kampı’nda grup atölyeleri, uygulama atölyeleri ve arazi gezileri yapılmıştır:

Grup atölyeleri

Grup atölyeleri teorik sunumlar, tartışmalar, belgesel/film gösterimlerini içerir. Bunların bir kısmı kamuya açık olup katılımcılara Antakya sakinleri ile kaynaşma fırsatı sağlar. Sunumlar, alanlarında uzman koruma mimarları, restoratör ve arkeologlar tarafından yapılır. Grup atölyeleri, uygulama atölyeleri için temel oluşturur. 

Uygulama atölyeleri

Katılımcılar, bir hafta boyunca ustalarla beraber mimari restorasyon, mobilya restorasyonu, kültürel miras yorumlama ve yapı analizi atölyelerinin birinde çalışmıştır. Tüm uygulamalarda geleneksel malzeme ve teknikler kullanılmıştır. 

Mimari Restorasyon I (Yapı Elemanları) Atölyesi

 

Mimari Restorasyon II (Tefrişat) Atölyesi

 

Kültürel Miras Yorumlama Atölyesi

Kültürel miras yorumlama, müze küratörleri ve alan yöneticilerinin iletişimlerini güçlendirmeye yardım eden görece yeni gelişen bir kültürel miras becerisi ve uzmanlığıdır. Miras yorumlama, bir müzeyi, yapıyı ya da alanı ziyaret eden kişilerin yaratıcı, interaktif, katılımcı bir deneyimle bilgi almalarına yardım eder. 

 

Yapı Analizi ve QGIS Atölyesi 

Koru Kamp Programı PDF dosyasını indirmek için lütfen tıklayınız.