Tamirevi, tarihi yapıların enerji verimli olduğunu gösteren bir model olacak. Enerji performansı ölçümünü yapmış olduğumuz Tamirevi’nde bu performansın arttırılması için yöntemler belirlenecek. Mardin bölgesinde tarihi ev malikleri ile yaptığımız anketler sonucu evlerdeki enerji sorunları tespit edilmiş olup, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmekteyiz.

Tamirevi’ndeki sergimiz için hazırladığımız tarihi evler için enerji verimliliği panellerini buradan indirebilirsiniz.

16-17 Kasım 2019’da gerçekleştirilen çalıştay sonucu derlenen manifestoya ulaşmak için tıklayınız.