Koruma Raporu, bir yönetim planının kısaltılmış ve özetlenmiş halidir. ‘Değer temelli koruma’ yaklaşımını benimseyen bu tür raporlar Burra Tüzüğü’ne (1979) dayanır. Amacı koruma uygulama kararlarını belirlemek ve bu kararların uygulanması için farklı paydaşlar arasında net ve kolay bir iletişim sağlamaktır.
Koruma Raporlarının metodolojisi şöyledir:

•    Araştırma: Yapının ya da alanın tarihi araştırılır, sonuçlar fotoğraflar, metin ve çizimlerle değerlendirilir.
•    Analiz Etme: Yapının ya da alanın önemi ve neden değerli olduğu net bir şekilde tariflenir.
•    Değerlendirme: Analiz sonuçları özetlenerek, tariflenen değerlerden hangilerinin nasıl korunacağı ile ilgili koruma stratejileri belirlenir. Bu değerlendirme, kısa vadede koruma çabalarının hangi yönde yoğunlaştırılması gerektiğini belirler ve uzun vadede bir bakım yöntemi sunar.