Koruma Raporları restorasyon uygulamaları öncesinde genellikle bir mimar tarafından gözlem ve araştırma yaparak hazırlanan yol gösterici raporlardır. Koruma raporları, ICOMOS Burra Tüzüğü’ne dayanmaktadır. ‘Önem temelli koruma’ ilkesi üzerinden yapıyı önemli kılan etmenleri tarifleyen, bunlardan hangilerinin korunup hangilerinden vazgeçileceğini nedenleriyle açıklayan, korunacak olanların da nasıl korunacaklarını belirten bir çalışmadır. Yani koruma raporlarından beklenenler; yapının tarihini ve neden önemli olduğunu net bir şekilde tariflemesi, yapıdaki genel sorunların neler olduğunu belirtmesi ve bu sorunların çözümü konusunda yol göstermesidir.

Koruma projesi öncesinde koruma raporu hazırlamak Türkiye’de yaygın bir uygulama değildir. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon raporları Türkiye’deki uygulamalar arasında koruma raporuna en yakın olan belgelerdir. Ancak, bu raporlar koruma raporundan beklendiği şekilde kısa ve net bir önem tarifi yapmazlar.

Tamirevi Projesi kapsamında hazırlanan bu koruma raporu Mardin tarihi kent merkezinde bulunan tarihi bir konutun restorasyon projesi için hazırlanmıştır. Tamirevi, örnek bir koruma uygulaması üretmeyi amaçlamaktadır. Yapının restorasyonu tamamlandıktan sonra yapı bir ‘koruma okulu’ olarak işlevlendirilecektir. Bu okulun ziyaretçilerine Tarihi Mardin Kenti’nin ve Mardin Evi’nin önemi aktarılacak, tarihi taş evlerde meydana gelen bozulma türlerinin neler olduğu, bu bozulmalara karşı ne gibi önlemler alınabileceği, Tamirevi’nde bu önlemlerden hangisinin neden kullanıldığı aktarılacaktır. Tamirevi, enerji verimli ve sürdürülebilir bir ev olarak restore edilecek ve bu bakımdan Türkiye’de bir ilk olacaktır.

Bu koruma raporu, bu bağlamda hazırlandı ve bölgede kültürel miras farkındalığı konusunda kapasitesi geliştirilmesini desteklemek için kaleme alındı. Bir yandan tüm dünyada, özellikle de İngiltere, Amerika ve Avustralya’da restorasyon projeleri öncesi temel döküman olan koruma raporlarının bir örneğini Türkiye’de üretmeyi amaçlıyoruz; bir yandan da Tamirevi’nde yapılacak koruma uygulamalarına dair bilgi vermeyi ve yönlendirmeyi hedefliyoruz.

Koruma Raporu'na ulaşmak için tıklayınız.