Kültürel Miras Korumada Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolü

Öncesinde, “Kültürel Mirasın Korunmasında Temel Bilgiler” eğitim paketi verilmektedir.

Kültürel Mirasın Korunmasında Temel Bilgiler
•    Kültürel miras nedir? Kültürel mirasın değerleri nedir?  
•    Türkiye’de korumanın kısa tarihi.
•    Temel mimari miras koruma yöntemleri ve terimleri.
•    Kültürel mirasın korunmasında görevler ve haklar.
•    Kültürel mirasın korunmasındaki aktörler.
•    Kültürel mirası tehdit eden riskler nelerdir? Dünyada ve Türkiye’de kültürel mirası tehdit eden riskler nelerdir? Bu risklere karşı ne gibi önlemler alınmaktadır?
•    Tescilli yapılar ve bir mimari yapının tescil edilmesindeki kazanımlar ve kısıtlamalar.

Kültürel Miras Korumada Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolü
•    Katılımcılık nedir? Katılımcılık kavramının uluslararası ve Türkiye özelindeki gelişimi
•    Katılım yöntemleri ve araçları. Hangi alanlarda katılım gösterebiliriz?  
•    Kültürel miras korumada katılımcılık: Türkiye ve dünyadan örnekler. Hangi durum ve ölçeklerde katılımcılık mümkündür?
•    Kültürel mirasta gelenek ve değişim nedir? Geleneksel dokuda sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziki değişiklikler yerel toplumu nasıl etkilemektedir?
•    Tarihi bir kent merkezi turistik baskılardan nasıl etkilenir? Tarihi kentlerin özgünlüğünü koruyarak kültürel turizm nasıl yapılır?
•    Yerli halk ve gezgin arasındaki iletişim ve etkileşim, farklı değer olgularının kültürel mirasa etkisi nasıl yönetilebilir?

Bu eğitim için hazırladığımız, definecilikle mücadelede yapılabilecekler konusundaki rehberimizi indirmek için tıklayınız.

UNESCO’nun bir yayını olan ve KMKD tarafından Türkçeye çevrilen “Tarihi Kentler için Yeni Yaşam” broşürünü indirmek için tıklayınız.

GALERİ